• Home
 • Dane techniczne

Dane techniczne

Zalecane średnice lin w mm dla lin cumowniczych i kotwicznych

Długość łodzi okazała się najbardziej użyteczną wskazówką przy zaleceniu, jakiej średnicy liny użyć do cumowania i kotwiczenia łodzi. O ile łódź jest podnoszona własną wypornością, liny cumownicze i kotwiczne muszą wytrzymywać przede wszystkim ciśnienie przypływu, prąd i ciśnienie wiatru w zależności od typu łodzi.

Uwaga: Podane wartości są tylko orientacyjne, przy wyposażaniu łodzi należy się kierować ustawodawstwem oraz rejestrem danego kraju.

Dugość łodziugość łodzi (stopy) ECO ANCHOR ECO ROPE FLEXI DOCK KEY WEST LAGUNA MALAGA STORMY DOCK VISION
20 ft 10 mm 8 mm 12 mm 8 mm
26 ft 12 mm 10 mm 14 mm 10 mm
33 ft 14 mm 12 mm 16 mm 12 mm
38 ft 14 mm 16 mm 14 mm 18 mm 14 mm
45 ft 16 mm 18 mm 16 mm 20 mm 16 mm
52 ft 18 mm 18 mm 24 mm 18 mm

Zalecane srednice lin w mm na szoty i fały

Stosując liny wyprodukowane z wysoko wytrzymałych materiałów jak VECTRAN lub Dyneema ® możemy zmniejszyć średnice lin o 2 mm w porównaniu do odpowiedników poliestrowych. 

Uwaga: Podane wartości są orientacyjne i nie zastępują przepisów krajowych.

Dugość łodziugość łodzi (stopy) Szot grota* Szot spinacera*
Main Spin Genoa Main Spin Genoa
20 - 26 ft 8 mm 8 mm 10 mm 8 mm 8 mm 8 mm
27 - 29 ft 10 mm 8 mm 10 mm 8 mm 8 mm 8 mm
30 - 33 ft 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
34 - 38 ft 12 mm 10 mm 12 mm 10 mm 10 mm 10 mm
39 - 42 ft 12 mm 12 mm 14 mm 12 mm 12 mm 10 mm
43 - 46 ft 12 mm 12 mm 14 mm 14 mm 12 mm 14 mm
47 - 52 ft 14 mm 14 mm 16 mm 16 mm 14 mm 14 mm
53 - 58 ft 16 mm 16 mm 18 mm 18 mm 16 mm 18 mm

Magazynowanie

Dopuszczalny okres magazynowania bez uszczerbku na okresie użytkowania wynosi 5 lat od daty produkcji.

Wymogi magazynowe: 

 • czyste i ciemne miejsce,
 • bez ryzyka chemicznej kontaminacji,
 • w przedziale temperatur 15 – 25 °C,
 • przy wilgotności względnej w okolicy 65 %.

Ważna uwaga:
W trakcie produkcji lin na etapie obróbki włókien są wykonywane takie czynności mechaniczne jak snucie, skręcanie i splatanie. Włókna znajdują się wtedy w stanie mechanicznie warunkowanego naprężenia wstępnego. Po odpowiednim długim magazynowaniu w materiale dochodzi do retardacji i relaksacji- cząsteczki uspakajają swój ruch. Ten okres wypoczynku liny poprawia jej parametry.

Wyniki badan laboratoryjnych niezbicie dokładają zauważalną poprawę dynamicznych parametrów lin pozostawionych uprzednio kilka lat na magazynie.

Nasze materiały nie zawierają żadnych zmiękczaczy (np.. PCV), które by po latach dyfundowały i powodowały tym kruszenie się włókien. Z powyższego wynika korzystny wpływ nawet 5 letniego przechowywania liny przed przystąpieniem do użytkowania.

Materiał

Nasze liny i sznury osiągają świetne parametry i są maksymalnie odporne na najgorsze warunki atmosferyczne, promienie UV i ścieranie. Zamiast materiałów naturalnych używamy włókien syntetycznych odznaczających się w porównaniu z włóknami naturalnymi lepszymi właściwościami, mianowicie wyższą wytrzymałością, niższą rozciągliwością i dłuższą trwałością.

 Poniższa tablica pokazuje własności poszczególnych materiałów..

Material
HMPE
LCP
Aramid fibre
Poliester
Polyamide
Polipropylen multifilament
Nazwa handlowa
Dyneema®
Vectran
Technora
Dacron, Diolen, Travire
Nylon, Perlon
Multitex
Wytrzymałość jednostkowa (cN/dtex)*
28 - 38
22 - 25
20 - 25
7 - 8
6.5 - 8.3
6 - 7
Rozciągliwość przy zerwaniu (%)
3.5
3.3
4.6
10 - 16
16 - 27
20 - 23
Ciężar właściwy (g/cm 3)
0.98
1.41
1.44
1.38
1.13
0.91
Punkt topnienia (°C)
144 - 152
330
Karbonizacja przy 500°C
260
220
160
Odporność na ścieranie
bardzo dobra
dobra
dobra
doskonała
doskonała
dobra
Odporność na promieniowanie UV
bardzo dobra
marna
marna
doskonała
dobra
wzrasta po stabilizacji
Odporność na sole
doskonała
doskonała
dobra
dobra
dobra
dobra przy słabym stężeniu
Odporność na kwasy
doskonała
doskonała
doskonała
rzeważnie dobra
-
doskonała
Odporność na produkty ropopochodne
doskonała
doskonała
doskonała
doskonała
dobra
dobra
Pełzanie
pełza podczas długotrwałego obciążenia
niemierzalne
niemierzalne
niemierzalne
niemierzalne
niemierzalne
Wytrzymałość na węzłach (%)
35 - 50
30 - 35
30 - 40
55 - 60
60 - 65
55 - 65

*wytrzymałość odniesiona do delikatności włókna. Dane w tabelce mają charakter wyłącznie orientacyjny

Do lin fałowych i szotowych

 • jest odpowiednie zastosowanie materiałów, które posiadają niską rozciągliwość,
 • wysoką wytrzymałość i długą żywotność. - najczęściej stosowanym materiałem jest poliester
 • dla zastosowań wyczynowych wysuwają się na czoło nowe materiały o wysokiej wytrzymałości jak Dyneema ® i Vectran.


Wymagania materiałowe w przypadku

 • lin cumowniczych, kotwicznych i holowniczych są odmienne od wymagań materiałowych lin windowych i żaglowych.
 • Liny cumownicze, kotwiczne i holownicze muszą być zdolne do pochłaniania dużych udarów i powtarzających się napięć, muszą więc być elastyczne i mocne
 • O ile pływający materiał jak polipropylen jest odpowiedni do zastosowania jako lekka lina holownicza, o tyle cięższy poliamid i poliester są idealne do zastosowania na liny cumownicze i kotwiczne.

Krzywe rozciągliwości „użytych“ lin cumowniczych i kotwicznych

„Użytych“ oznacza zwykle używanych w normalnych warunkach atmosferycznych. Te są symulowane w laboratorium dziesięciokrotnym obciążeniem liny przez okres dziesięciu sekund siłą o wielkości 20 % wytrzymałości danej liny


 • DM 20
 • Dyneema®SK 78, Vectran
 • Dyneema®SK 78 i VECTRAN z Poliestrowym oplotem w edycji wyścigowej
 • Poliester podwójnie pleciony po termo stabilizacji
 • Poliester podwójnie pleciony
 • Poliamid podwójnie pleciony
© ARSYLINE 2024
Ostrzeżenie
Zamknąć
Ostrzeżenie
Aby skontaktować się z dystrybutorem, dodaj wybrane produkty do ulubionych.

Przejdź do produktów
Zamknąć
Wyślij zapytanie

Odsyłając formularz zgadzasz się z zasadami ochrony danych osobowych.

Zamknąć